Inloggen?

Inloggen Help

(Hoog)begaafdheid In-Zicht

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en sociale problemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
Organisatie: National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Functie: Opleider/trainer, Specialist begaafdheid, Peers4Parents facilitator en trainer, Bestuurslid, WCGTC Delegate - NL