Inloggen?

Inloggen Help

't Schrijverke

Sector(en)

  • Primair onderwijs (PO)
    • Basisonderwijs

Onderwijsaanpassingen PO

  • Compacten en verrijken
    • Rekenen
    • Taal
    • Wereldoriëntatie
  • Versnellen
    • Overslaan van een groep

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

  • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)

Omvang peergroup

  • 1 - 2 uur

Organisatie peergroup

  • Binnenschools

Groepen PO

  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

  • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
  • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
  • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
Organisatie: Dubbel Plus / SWV Plein 013
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Ambulant begeleider, Trajectbegeleider bij implementatieprocessen op scholen