Inloggen?

Inloggen Help

Damiaanschool

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
  • Rekenen
  • Taal
 • Versnellen
  • Binnen één of meerdere vakken door inhouden aan te bieden uit hogere leerjaren
  • Overslaan van een groep
 • Levelwerk en Plusklas.

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)

Omvang peergroup

 • 1 - 2 uur

Organisatie peergroup

 • Binnenschools

Groepen PO

 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Naam peergroup

Plusklas

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
Organisatie: Damiaanschool
Functie: Coördinator begaafdheid/talentontwikkeling, Begeleider peergroep (plusklas/verrijkingsgroep), Groep 4, Groep 5