Creative Kids Concepts BV

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
  • Speciaal onderwijs (SO)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Type instantie

 • Uitgeverij

Diensten

 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Executieve functies
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties