WALHALLAb

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
  • Speciaal onderwijs (SO)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Praktijkonderwijs
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • Alle ruimte voor Talent. Werkplaats voor jongeren waar alles mogelijk is.

Expertise

 • WALHALLAb gaat uit van talenten niet van beperkingen.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties