Rythoviuscollege

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Compacten en verrijken
 • Verbreden

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Overige initiatieven
  • Internationalisering
 • Specifieke begeleiding
  • Onderpresteerders

Doorgaande lijn havo/vwo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-vo

Inhoud doorgaande lijn havo/vwo

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
 • Er is sinds dit jaar meer aandacht voor hoogbegaafdheid. 1 teamlid volgt de opleiding bij Novilo, meerdere teamleden gaan bijscholingen volgen op dit gebied. We halen een spreker in huis voor de vwo afdeling en later dit schooljaar voor al het personeel. Talentbeleid gericht op meer- en hoogbegaafden is in ontwikkeling. Ondersteuning en verrijking, plusgroepen (1 uur in banduur rooster, aantal uren flexcellentie (vaklessen inruilen voor project in plusgroep) We hebben een coach en coördinator voor HB'ers. We hebben een zorgklas waarin plek is voor uitvallers Er is veel aandacht voor het versterken van executieve functies Nauwe samenwerking met basisscholen middels werkgroep executieve functies PO-VO Er is een nieuwe studielessenlijn ontwikkeld voor de brugklas gericht op versterken van EF, leren leren en soc. emotionele zaken, groepsvorming. In 4 VWO zijn we dit jaar gestart met een flexcellentieprogramma, draaideurproject.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties