MyQuest

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • Opleidingsinstituut
 • Trainingen.

Diensten

 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
 • Leiderschapsprogramma's voor docenten, onderwijspersoneel en studenten (VO, MBO, HBO, Universiteit). Tags: Onderwijsvernieuwing, internationalisering, LOB, positief onderwijs, talentontwikkeling, coachend doceren.

Expertise

 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • LOB, Internationalisering, talentontwikkeling, positief onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties