Trinitas College, locatie Han Fortmann

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Versnellen

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Universiteitsprogramma’s

Doorgaande lijn havo/vwo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-vo

Inhoud doorgaande lijn havo/vwo

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid

Profilering havo/vwo

 • Tweetalig onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties