Master Talentontwikkelling en Diverstiteit, Hanzehogeschool Groningen

Sector(en)

  • Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Toelichting

Deze educatieve master is gericht op leraren PO, VO, MBO en HBO en educatieve professionals die bij alle leerlingen talenten willen ontdekken en deze kunnen stimuleren te ontplooien. Het onderwijs heeft behoefte aan leraren met passie voor het begeleiden van iedere leerling in de klas. Leraren die de verschillen tussen leerlingen erkennen, waarderen en de diversiteit in de klas benutten om ieder individu en de hele groep verder te brengen. Wij zien talent van kinderen als een emergente eigenschap die zich ontwikkelt in de interactie tussen leerling, taakobject en volwassene/leraar. Talent is zichtbaar in talentvol gedrag in het hier-en-nu. Dit gedrag kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie, verwondering, kritisch denken, probleem oplossen en verbanden leggen. In dat opzicht is iedereen talentvol. De kunst als professional is om talentvol handelen van leerlingen (leren vanuit nieuwsgierigheid) uit te lokken door zelf talentvol te handelen, dat wil zeggen als professionals zelf een onderzoekende houding aan te nemen en nieuwsgierig te zijn. Deze opleiding biedt naast praktische handvatten in de praktijk juist ook verdieping over het "hoe en waarom".  

Deze educatieve master is verbonden met het lectoraat Curious Minds van de Hanzehogeschool Groningen.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties