ObsKortland

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
  • Rekenen
  • Taal
 • Versnellen
  • Overslaan van een groep

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)

Omvang peergroup

 • 3 - 4 uur

Organisatie peergroup

 • Binnenschools

Groepen PO

 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Inhoud doorgaande lijn PO

 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties