Antonius Lievelde

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
 • Versnellen

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)
 • Gebruik digitale leeromgeving

Omvang peergroup

 • 1 - 2 uur
 • 3 - 4 uur

Organisatie peergroup

 • Binnenschools
 • Bovenschools

Groepen PO

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Inhoud doorgaande lijn PO

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties