Hoog-begaafdheid.nl

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Eigen praktijk
 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
 • Schoolbegeleiding en advisering

Expertise

 • Dubbel bijzonder
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties