Organisatie

Wijkunnenmeer

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Beelddenken
 • Executieve functies
 • Leer- en werkstrategieën
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Aangesloten professionals (1)

Meer informatie

Over onderpresteren:

Bij onderpresteren geldt: pedagogiek gaat voor didactiek en inhoud:​

Onderpresteren komt vaak voor bij creatief begaafden. Tegelijkertijd wordt deze groep in het onderwijs het minst 'gezien' en dus niet adequaat 'bedíend':

Slim genoeg, maar stampen is een probleem? Leer stampen met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen en een slim systeem van herhaling. Ook bij dyslexie en andere 'labels'.

Locatie

Amelandlaan 167
8443 CA Heerenveen
Nederland