Peers4Parents

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Netwerk van Peers4Parents facillitators

Diensten

 • Ouderadvisering
  • Cursus

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Oplossingsgericht werken
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties