2college Durendael

Sector(en)

  • Voortgezet onderwijs (VO)
    • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
    • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
    • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Profilering havo/vwo

  • Tweetalig onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties