Organisatie

Breinmeesters Begeleiding bij Hoogbegaafdheid

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching

Expertise

 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leer- en werkstrategieën
 • Meervoudige Intelligentie
 • Onderpresteren
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Aangesloten professionals (1)

Locatie

J. Verhulstweg
2061 LJ Bloemendaal
Nederland
ProfessionalsOrganisaties