Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid (LBSB)

Sector(en)

  • Primair onderwijs (PO)
    • Basisonderwijs

Type instantie

  • Vereniging voor specialisten begaafdheid

Diensten

  • De LBSB is een vereniging voor Specialisten Begaafdheid in het primair onderwijs die zich sterk wil maken voor passend en inclusief onderwijs aan (potentieel) begaafde leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden die met hun talenten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De LBSB ondersteunt en vertegenwoordigt Specialisten Begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid die deze missie delen.

Expertise

  • Met het oprichten van de LBSB wordt een platform geboden waar vakinhoudelijke kennis en ervaring kan worden gedeeld. De LBSB wil zich inzetten voor het vergroten en waarborgen van de deskundigheid van de Specialist Begaafdheid. Daarnaast wil de LBSB in maatschappelijke en politieke discussies de belangen van passend onderwijs aan begaafde leerlingen behartigen.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties