OBS Steigereiland

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
  • Rekenen
  • Taal
 • Versnellen
  • Overslaan van een groep

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)
 • Gebruik digitale leeromgeving
  • Acadin
  • www.languagenut.com

Omvang peergroup

 • 1 - 2 uur

Organisatie peergroup

 • Binnenschools

Groepen PO

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Doorgaande lijn PO

 • Vve-Po
 • Po-vo

Inhoud doorgaande lijn PO

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Terugkoppeling naar aanleverende partij
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd

Profilering PO

 • De school heeft een muziekprofiel. Sinds het Excellentieprogramma Primair Onderwijs heeft de school zich tevens ontwikkeld op het gebied van talentontwikkeling en begaafdheid.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties