Alice Bekke & partners

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau
 • Opleidingsinstituut

Diensten

 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling
 • Op maat gericht aanbod van schoolbegeleiding, cursussen en opleiding waarbij de praktijksituatie het uitgangspunt is.

Expertise

 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties