I-CARUS

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Diensten

 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en motorische problemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en schrijfproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en spraak en/of taalproblemen
  • begaafd en waarnemingsproblemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties