Slim Begeleiden

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Eigen praktijk
 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Onderpresteren
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties