Citadel College

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Compacten en verrijken
 • Verbreden
 • Versnellen
 • Versterkte vakken

Onderwijsaanpassingen vmbo

 • Programmatische aanpassingen voor toptalenten
 • Verbreden

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Specifieke begeleiding
 • Universiteitsprogramma’s
 • Versneld vwo

Aanvullend aanbod en begeleiding vmbo

 • Ondernemen
 • Talentstromen

Doorgaande lijn havo/vwo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-vo
 • Vo-ho

Doorgaande lijn vmbo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-Vmbo
 • Vmbo-Havo
 • Vmbo-Mbo

Inhoud doorgaande lijn havo/vwo

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Terugkoppeling naar aanleverende partij
 • Warme overdracht

Inhoud doorgaande lijn vmbo

 • Doorlopende begeleiding
 • Inhoudelijke aansluiting
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd

Profilering havo/vwo

 • VWO+
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties