School

Theresialyceum Tilburg

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Compacten en verrijken
 • Verbreden
 • Versnellen
 • Versterkte vakken

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Overige initiatieven
  • Chinees op school
  • Deelname Bèta excellent
  • Internationalisering
 • Peergrouponderwijs
 • Specifieke begeleiding
  • Onderpresteerders
 • Universiteitsprogramma’s
 • Traject Op Maat (TOM): waarbij (hoog-)begaafde leerlingen de mogelijkheid hebben reguliere lessen te missen om in de vrijgekomen tijd modules te volgen of aan hun eigen project te werken. Tevens wordt bij sommige leerlingen de vrijgekomen tijd ingevuld met coaching.

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
 • De commissie Traject Op Maat bestaat uit 7 leden. Zij ontwikkelen het beleid voor alle hoogbegaafde leerlingen en begeleiden leerlingen op hun project en/of in hun proces.

Profilering havo/vwo

 • Begaafdheidsprofielschool
 • Cultuurprofielschool

Aangesloten professionals (1)

Locatie

Professor Cobbenhagenlaan
5037 DA Tilburg
Nederland