Feniks Talent

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau
 • Feniks Talent biedt opvang, begeleiding en onderwijs aan hoog getalenteerde drop-outs. Daarnaast beschikt Feniks over een expertisecentrum voor hoog getalenteerde leerlingen (onderpresteerders)

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
  • Psychologisch onderzoek
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties