Johannes Fontanus College

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Compacten en verrijken
 • Verbreden
 • Versnellen
 • Versterkte vakken

Onderwijsaanpassingen vmbo

 • Havo-plus route voor tl
 • Programmatische aanpassingen voor toptalenten
 • Verbreden
 • Verdiepen
 • Versnellen

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Overige initiatieven
  • Deelname Bèta excellent
  • Facultatief les in de bovenbouw
  • Internationalisering
 • Specifieke begeleiding
  • Jonge leerling
  • Onderpresteerders
 • Universiteitsprogramma’s

Aanvullend aanbod en begeleiding vmbo

 • Aanbod samen met bedrijfsleven
 • Aanbod voor toptalenten
 • Deelname aan landelijke en internationale wedstrijden
 • Diverse cursussen
 • Internationalisering
 • Kunst en cultuur
 • Ondernemen
 • Specifieke begeleiding voor top-talenten
 • Sport
 • Talentstromen
 • Techniek

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd

Profilering havo/vwo

 • Technasium
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties