AABBC

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Faalangstreductietraining
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering

Expertise

 • Beelddenken
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leer- en werkstrategieën
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties