Pouw Consult

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Executieve functies
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties