Edux Onderwijspartners

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau
 • Onderzoeksinstituut

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Schoolkeuze en beroepskeuze onderzoek
  • Sociale vaardigheidstraining
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Dubbel bijzonder
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties