Bright Kids

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Eigen praktijk

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Faalangstreductietraining
  • Individuele begeleiding
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en motorische problemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • Familieopstellingen
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties