Organisatie

Day a Week School

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs

Type instantie

 • Bovenschoolse plusgroep-organisatie

Diensten

 • Onderwijs aan (hoog)begaafde basisschoolleerlingen uit de bovenbouw

Expertise

 • Faalangst
 • Leer- en werkstrategieën
 • Meervoudige Intelligentie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften

Locatie

P/A Baarsjesweg
1058 AA Amsterdam
Nederland