Het ABC

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
  • Speciaal onderwijs (SO)
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Type instantie

 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Didactisch onderzoek
  • Faalangstreductietraining
  • Groepsgewijze screening op scholen
  • Individuele begeleiding
  • Psychologisch onderzoek
  • Schoolkeuze en beroepskeuze onderzoek
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Studie- en huiswerkbegeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Dubbel bijzonder
  • begaafd en emotionele problemen
  • begaafd en lees/ spellingsproblemen
  • begaafd en rekenproblemen
  • begaafd en sociale problemen
  • begaafd en werkhoudingsproblemen
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties