Unique-talentbegeleiding

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Eigen praktijk
 • Onderwijsadviesbureau

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
  • Individuele begeleiding
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Ouderadvisering
  • Advies
  • Bemiddelingsgesprekken met school
  • Cursus
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Materialenvoorlichting
  • Schoolontwikkeling

Expertise

 • Beelddenken
 • Executieve functies
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • visie, beleid, onderwijsvernieuwingen, flip the classroom, exova
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties