Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)

Sector(en)

 • Primair onderwijs (PO)
 • Voortgezet onderwijs (VO)

Type instantie

 • Landelijk Informatiepunt (in opdracht van het Ministerie van OCW)

Diensten

 • Het verzamelen, ontwikkelen verspreiden en vergroten van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, talentontwikkeling en begaafdheid.

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties