[School VO]

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)
  • Gymnasium

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Compacten en verrijken
 • Verbreden
 • Versnellen
 • Versterkte vakken

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Overige initiatieven
  • Chinees op school
  • Deelname Bèta excellent
  • Europees taalportfolio
  • Facultatief les in de bovenbouw
  • Internationalisering
 • Peergrouponderwijs
 • Specifieke begeleiding
  • Jonge leerling
  • Onderpresteerders
 • Universiteitsprogramma’s
 • [+ Andere vormen van aanvullend aanbod en begeleiding]

Doorgaande lijn havo/vwo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-vo
 • Vo-ho

Inhoud doorgaande lijn havo/vwo

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Terugkoppeling naar aanleverende partij
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd

Profilering havo/vwo

 • Begaafdheidsprofielschool
 • Categoraal gymnasium
 • Cultuurprofielschool
 • Excellente school
 • Olympiade school
 • Sportprofiel
 • Technasium
 • Tweetalig onderwijs
 • UniqXL
 • VWO+
 • [+ Andere vormen van profilering]
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties