[Voorbeeld Instantie]

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Type instantie

 • [Dit is een voorbeeld van een instantieprofiel]

Diensten

 • Diagnostiek en begeleiding leerlingen
 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Ouderadvisering
 • Schoolbegeleiding en advisering
 • [Ruimte voor toelichting op diensten]

Expertise

 • Beelddenken
 • Dubbel bijzonder
 • Executieve functies
 • Faalangst
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • [Andere expertise om in te vullen]
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties