Radboud Universiteit Nijmegen

Sector(en)

  • Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Toelichting

De Radboud Universiteit is een brede universiteit. De Radboud Universiteit telt zeven faculteiten en ruim honderd opleidingen. 

Onderzoek naar talentontwikkeling wordt onder andere gedaan op de afdeling Orthopedagogiek. Het onderzoeksproject richt zicht op het bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool. In de studie wprdt gewerkt met een instrument van dynamische herkenning van excellentie. Daarnaast bieden we begaafde leerlingen een verrijkingsprogramma afgestemd op de individuele behoeften en motivatie van de leerlingen. Het verrijkingsprogramma bestaat uit wetenschappelijke en technologische lessen ontwikkeld voor en binnen het zogenaamde Acadin-programma. Het programma is gebaseerd op de theorie van succesvolle intelligentie, maar nog niet evidence-based. We zullen de ontwikkeling van analytische, creatieve en praktische intelligentie bestuderen in de loop van de tijd, in het licht van het kind en schoolactoren, alsmede de effecten van interventie.

Promovenda, (Co-)Promotoren: Joyce Gubbels, MSc., Prof. Ludo Verhoeven & Dr. Eliane Segers

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties