SLO

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
 • Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (VO)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Type instantie

 • Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Expertise

 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • Leerplanontwikkeling
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties