School

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Contactgegevens

Contactpersoon

Sector(en)

 • Voortgezet onderwijs (VO)
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

Onderwijsaanpassingen havo/vwo

 • Verbreden
 • Versterkte vakken

Aanvullend aanbod en begeleiding havo/vwo

 • Olympiades
 • Overige initiatieven
  • Deelname Bèta excellent
  • Facultatief les in de bovenbouw
  • Internationalisering
 • Universiteitsprogramma’s
 • Internationaal erkende certificaten: DELF, Goethe, Cambridge

Doorgaande lijn havo/vwo

 • Onderbouw-bovenbouw
 • Po-vo
 • Vo-ho

Inhoud doorgaande lijn havo/vwo

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Terugkoppeling naar aanleverende partij
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd

Profilering havo/vwo

 • Begaafdheidsprofielschool
 • Categoraal gymnasium
 • Excellente school
 • Olympiade school
 • Sportprofiel

Aangesloten professionals (2)

Locatie

kronenburgersingel
6511 AS Nijmegen
Nederland