Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Hieronder vindt u een overzicht van dit type bijdrage. U kunt bij de weergave de volgorde van sorteren aanpassen, of gerichter zoeken door te filteren in het zoekmenu in de rechterkolom.

Sorteer op:
917 KB

Social Emotional Consequences

Proefschrift Lianne Hoogeveen (2010) - Social Emotional Consequences of Accelerating Gifted Students
Redactie SLO
5344
124 KB

Versnellingswenselijkheidslijst

Hulpmiddel bij de overweging tot een beslissing voor versnelling, ontwikkeld door Lianne Hoogeveen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
Redactie SLO
17924

Handelingsgericht Werken

Hoe kun je handelingsgericht te werk gaan in een school?
Redactie SLO
1241

Slim maar...

Help kinderen hun talenten benutten door executieve functies te versterken
Redactie SLO
2783
1 MB

Superslim + dyslectisch = onzichtbaar?

Kinderen die zowel hoogbegaafd als dyslectisch zijn, vallen op school niet op: hun scherpe intelligentie en grote woordenschat stellen hen in staat om leesproblemen lange tijd te verbloemen. Tegelijkertijd voorkomt de dyslexie dat...
Redactie SLO
2882

Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children

Onze meest slimme en meest creatieve kinderen en volwassenen krijgen vaak een onjuiste diagnose waarin hen gedrags- of emotionele problemen worden toegekend, zoals ADHD, Asperger, Bipolaire stoornis, ODD of OCD. Veel van hen krijgen onnodig...
Redactie SLO
2707

Presteren naar vermogen

Uit dit rapport van de Onderwijsraad (2007) blijkt dat 10% van de leerlingen op de basisschool minder presteert dan te verwachten is, met name op het terrein van taal en rekenen. Vergeleken met andere landen blijkt verder dat met name de...
Redactie SLO
3129

Leren excelleren.

Het Innovatieplatform pleit in deze nota voor het belang om alle talentgebieden aan te spreken en te ontwikkelen. De Nederlandse egalitaire cultuur wordt als één van de oorzaken genoemd voor de wijze waarop huidige onderwijsinstanties...
Redactie SLO
4785
734 KB

Excellentie in ontwikkeling

Publicatie over hoe besturen - en scholen binnen een bestuur - tot een passend onderwijsaanbod kunnen komen voor (hoog)begaafde leerlingen.
Redactie SLO
3775
41 KB

Aandachtspunten bij intake van leerling groep 1

Deze publicatie gaat in op aandachtspunten voor een inhoudelijk intakegesprek van een leerling voor groep 1. Er worden veel suggesties gegeven om door te vragen naar concrete situaties en voorbeelden. Deze gegevens zijn essentieel om goed in te...
Redactie SLO
10921
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties