Simone Koolen

Mobiel: 0647383756
Lid sinds: 31-10-2014

Algemene opleiding(en)

  • Jeugdwelzijnswerk en Maatschappelijk Werk (HBO)
  • PABO (HBO)

Scholing op gebied van (hoog)begaafdheid

  • Talentbegeleider (Novilo)

Aanvullende relevante specialisatie(s)

Voordat ik via de zij-instroom leerkracht werd in het PO en later op een Leonardoschool heb ik de HBO-Jeugdwelzijnswerk en de HBO-Maatschappelijk werk gedaan.
Ik begeleid begaafde leerlingen die vastlopen in het onderwijs, hun ouders en leerkrachten. Met alle partijen om de tafel is de kans het grootst dat de leerling tot bloei komt. Hij heeft support van ouders, medeleerlingen en leerkrachten nodig.
Mijn specialisatie is leerlingen met (AD(H)D, ASS, leerproblemen (rekenen, lezen, spelling) in het PO en VO.
Ik geef individuele en groepsbegeleiding en werk o.a. met de methodieken Talent-Vaardig (executieve functies versterken) en Snel leren=leuk leren (huiswerkcursus).
Naast begeleiding leerlingen ook workshops en coaching voor ouders en professionals.

Organisatie

Koolen Coaching
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties