Inloggen?

Inloggen Help

Lidy Torenbeek

Lid sinds: 04-02-2013

Algemene opleiding(en)

  • PABO (HBO)

Scholing op gebied van (hoog)begaafdheid

  • ECHA 'Specialist in Gifted Education' (CBO)

Aanvullende relevante specialisatie(s)

Gespecialiseerd in exceptionele hoogbegaafdheid, ernstig onderpresteren, gedragsproblemen i.c.m. hoogbegaafdheid, faalangst, begeleiding van thuiszittende kinderen/jongeren.

Beroepsmatig geregistreerd bij