Ageeth Bos

Lid sinds: 24-05-2013

in het kader van het onderzoek, komend jaar naar een effectief onderwijsarrangement voor cognitief talentvolle basischoolleerlingen, heb ik een literatuuronderzoek gedaan. Ik heb gezocht naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen, de doelen die bij die onderwijsbehoefte passen, de vaardigheden van de begeleidende leerkracht en het onderwijsarrangement wat het meest geschikt is. Bijgaand de 4 artikelen gebundeld tot een document.

U bent de eerste om te reageren.

Het 3e document is een evaluatieformulier voor de ouders. Wij hebben het formulier gebruikt om een enquête te houden na het eerste half jaar van het Comperio College

U bent de eerste om te reageren.

Het 2e document is het aftrap- en beoordelingsformulier. Dit wordt gebruikt bij de projecten van de Pittige Plustorens. Wij hebben het formulier aangepast aan de stappen en de kleuren van het TASC-model.

U bent de eerste om te reageren.

Tijdens de eerste Talentnetwerkbijeenkomst heb ik beloofd een drietal documenten te plaatsen, waaronder het persoonlijk leerplan wat we gebruiken op het Comperio College. Het leerplan volgt de stappen van het TASC-model en de kleuren verwijzen daar ook naar. Het plan wordt door de leerling met de leerkracht opgesteld en vervolgens in de digitale portfolio-omgeving geplaatst. De toeleverende school en de ouders kunnen dit plan ook zien en er op reageren. In het PLP zelf is expliciet ruimte voor de leerkracht van de toeleverende school om reflectie toe te voegen. De bedoeling is om zo een doorgaande lijn voorde leerlijn te creëren en de leerkracht te ondersteunen bij de ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling uit zijn/haar klas.

Er zijn 2 reacties.
 • Hallo Ageeth,

  Momenteel ben ik aan het onderzoeken hoe we een betere overgang kunnen maken tussen de plusklas en de reguliere groepen. Ik geeft les in een plusklas en volg momenteel de master Leren en Innoveren.
  Een portfolio zou hier een goede bijdrage aan kunnen leveren.
  Heb je ook achtergrondliteratuur gebruikt voor het opstellen van dit (deel van) portfolio? En zo ja, heb je literatuurtips voor me?
  Vriendelijke groet,
  Manon Hof

 • Beste Manon,
  ik het kader van mijn master onderwijswetenschappen heb ik een literatuurstudie naar portfolio's gedaan. De lijst is te lang om hier te publiceren. Zoeken op leerlingportfolio in een universiteitsbieb levert heel wat op. Ik noem even de auteurs van een aantal boeken/artikelen waar je goed mee uit de voeten kunt.: Castelijns en Kenter, de Boer Poell en Schouten.
  Als je toevallig op 12 november in Nieuwegein op het congres bent, kom dan naar de workshop eigenaarschap van leren voor meer info.
  groet Ageeth

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties