Conferentie Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid

Op 11 en 12 november organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in opdracht van het Ministerie van OCW de conferentie 'Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid'. Zoals aangekondigd in de kamerbrief van Staatssecretaris Dekker d.d. 23 april jl. dient deze conferentie als kick-off van de activiteiten die door het Informatiepunt uitgevoerd worden om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het inrichten van begaafdenonderwijs op alle ondersteuningsniveaus binnen Passend onderwijs. Er wordt jaarlijks structureel €29 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de samenwerkingsverbanden om dit te realiseren binnen hun netwerk.

De conferentie is bedoeld om het thema (hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs goed op de kaart te zetten en heeft dan ook een brede doelgroep, waaronder leraren, begaafdheidsspecialisten/-coördinatoren, directies, bestuurders en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, etc., zowel binnen primair als voortgezet onderwijs.

Op beide dagen wordt hetzelfde programma aangeboden, zodat veel mensen deel kunnen nemen aan de conferentie. De conferentie is gratis toegankelijk.

Meer informatie per conferentiedag is te vinden via de agenda op deze website.

Bekijk de naslag van het programma met Media & Downloads

Kies hiervoor uit de volgende dagen: