Annuleringsvoorwaarden NTCN

Annuleringsvoorwaarden

Bij onvoldoende inschrijving kan een bijeenkomst door NTCN worden geannuleerd. Uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst ontvang je hierover bericht. Ook kunnen er zich omstandigheden voordoen, waardoor je als deelnemer niet meer in staat bent de bijeenkomst bij te wonen. Hiervoor geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Je kunt zonder kosten je inschrijving annuleren tot één maand voor aanvang van de bijeenkomst.
  • Bij annulering tussen een maand en veertien dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Wanneer je binnen veertien dagen vóór het begin van de bijeenkomst annuleert, ben je het volledige deelnemersbedrag verschuldigd.
  • Deze annuleringsregeling vervalt indien je voor een vervangende deelnemer zorgt.