Binnen onderwijs: Vmbo

Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Talentstromen

Talenten ontwikkelen zich doorgaans multidimensionaal. Dat wil zeggen dat een talent dat op een bepaald vlak tot uiting komt, zich ook binnen andere terreinen kan ontwikkelen.  In veel gevallen is het dan ook zinvol om te werken aan een vakoverstijgende, geïntegreerde aanpak. Daarbij gaat het om een combinatie van goede begeleiding, een inspirerende leeromgeving, en een gevarieerd aanbod. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door middel van 'talentstromen'.

Het aanbieden van 'talentstromen' is een manier om leerlingen kennis te laten  maken met verschillende terreinen, of om hun talenten op één van deze vlakken verder te ontwikkelen. Veelal gebeurt dit in de vorm van een additioneel aanbod waarin projectmatig gewerkt wordt.

Voorbeelden van talentstromen zijn er op het gebied van techniek, sport, kunst en cultuur, ondernemen en internationalisering.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties