Inloggen?

Inloggen Help

Talent in vakken

Om getalenteerde leerlingen vanuit hun vakgebied extra te motiveren of uit te dagen zijn er diverse mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hogere moeilijkheidsgraad, het stimuleren van een onderzoekende of reflectieve houding, het inbouwen van een competitie-element, of het 'binnenhalen' van de complexiteit van de praktijk of de vervolgopleiding.

Via het rechtermenu vindt u per vak informatie en voorbeelden ter inspiratie om dit voor uw vakgebied verder invulling te geven.

Gebied Vak
Beroepsgerichte vakken
 • Economie
 • Landbouw
 • Techniek
 • Zorg en welzijn
 • Nieuw beroepsgericht
 • Beroepenoriëntatie
Lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding 1 en 2
Kunstvakken
 • Kunstvakken 1 en 2
Maatschappijvakken
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer I en II
Talen
 • Nederlands
 • Fries
 • Moderne vreemde talen
Exacte vakken
 • Wiskunde
 • Natuur- en scheikunde (nask I en II)
 • Biologie
 • Informatietechnologie (voor de TL)