Binnen onderwijs: Vmbo

Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Wedstrijden/ toernooien

Wedstrijden en toernooien zijn bij uitstek geschikt voor enthousiaste, getalenteerde leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling en dan vooral op een bepaald vakgebied. Belangrijkste doelstelling van wedstrijden en toernooien is het stimuleren van individueel talent in de school en van talentbewustzijn op schoolniveau.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties