Binnen onderwijs: Vmbo

Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Praktische sectororiëntatie

Praktische sectororiëntatie (PSO)  kan benut worden om leerlingen in de onderbouw te laten onderzoeken wat hun eigen kwaliteiten en motieven zijn en hoe deze passen in de sectoren en afdelingen van de bovenbouw in het vmbo. Praktische sectororiëntatie (PSO) heeft immers als doel de onderbouw praktisch in te richten en leerlingen te helpen bij het maken van een sectorkeuze, opdat zij een weloverwogen, positieve keuze kunnen maken voor hun leerroute in het derde en vierde leerjaar.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties