Binnen onderwijs: Vmbo

Vmbo

Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Door ruimte te bieden aan stimulering, herkenning en ontwikkeling van talenten kunnen leerlingen optimaal tot hun recht komen. De informatie op deze website zal de komende maanden sterk worden uitgebreid en helpt u daarbij.
 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Door middel van Loopbaanoriƫntatie en -begeleiding (LOB) krijgen leerlingen de kans om hun kwaliteiten en motieven te ontdekken. Capaciteitenreflectie en motievenreflectie zijn belangrijke peilers van LOB. LOB kan hiermee een bijdrage leveren aan het ontdekken, herkennen en stimuleren van talenten.

De visie op LOB heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Essentieel hierin is dat leerlingen niet alleen ondersteund moeten worden bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of een beroep, maar ook begeleid moeten worden bij het ontwikkelen van competenties die hen in staat stellen hun loopbaan vorm te geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij veelvuldig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk.

Er is momenteel een grote belangstelling voor LOB in het vmbo. Alle bij het onderwijs betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak om LOB verder te ontwikkelen.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties