Inloggen?

Inloggen Help

Ontwikkelcyclus

Om te komen tot een gestructureerde  aanpak voor talentontwikkeling kunt u gebruikmaken van de ontwikkelcyclus.

Als u werkt volgens de ontwikkelcyclus, begint u met het vastleggen van wat u precies wilt bereiken en werkt u vervolgens toe naar concrete lesmaterialen. Aan het eind van de cyclus evalueert u of alles nog naar wens verloopt en of bijstellingen nodig zijn.

De cyclus bestaat uit vier stappen:

  1. Onderzoeken
  2. Ontwerpen
  3. Uitvoeren
  4. Evalueren

Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen maakt SLO onderscheid tussen vier verschillende modellen voor talentontwikkeling. Deze modellen komen ook terug in de voorbeelden die gebruikt worden bij de ontwikkelcyclus.

Bronnen

  • Ontwikkelcyclus talentontwikkeling
    Alle instrumenten over de ontwikkelcyclus zijn ontwikkeld door SLO in samenwerking met scholen in het kader van het project 'Talentontwikkeling'.